Събота сутрин с: Майк Дохърти, бизнес ангел

Newtrend.bg, позната през последните 8 години като медия, водена от екип специалисти с маркетинг опит, се превръща официално в Консултантска и Маркетинг аутсорсинг Агенция, която съчетава техните най-силни страни, опитa, натрупан през годините и визията им за устойчив бизнес и иновации. Медийните контакти и ноу-хау ще бъдат използвани в полза на "Наръчниците за родители на дигитални деца", един проект на Фондация "Дигиталните деца", зад чиято реализация Newtrend застава еднолично.
Screen Shot 2015-08-12 at 2.28.08 PM (1)
Alphabet „изстрелва“ Niantic Labs като самостоятелна компания
14.08.2015
childhood_dreams_-wallpaper-1680x1050
7 важни правила при стартирането на стартъп
17.08.2015

Събота сутрин с: Майк Дохърти, бизнес ангел

2005 China 605

В ексклузивно интервю за Newtrend Мedia, Майк Дохърти споделя как решава в какво да инвестира, какво мисли за България като място за инвестиции и как минава един негов ден.

Майк Дохърти е програмен мениджър в Angelsbootcamp, Германия. Той работи с голямо разнообразие клиенти от Берлин, Силициевата долина, както и с международни фирми, стремящи се да развиват бизнеса си в Берлин или Сан Франциско. Майк има опит в инвестициите като директор на Third Coast Capital– организация за рисково кредитиране, която ангажира повече от 125 млн $ в инвестиции за рисков дълг.

ENGLISH VERSION BELOW

2005 China 605

Кои са най- важните личностни качества, които един предприемач трябва да притежава според теб?

Умението да се учи от грешките си. Понякога нещата просто не се получават. Въпросът е дали човек може да предприеме информирани промени, за да коригира пътя на своя бизнес.

Откъде черпиш своята ежедневна енергия, която ти помага да продължиш по трудния път на предприемача?

Приоритетите, които често не са пари. Имам дъщеря на 4 години и нейното щастие и  благополучие са моята най- голяма грижа. Работата ми ни позволява да водим такъв начин на живот, който мисля за подходяща среда за отглеждане на дете. Не живея за своята работа, работя, за да живея.

Какъв е личният ти мотив да подкрепяш стартъпи?

В света има изключителни предприемачи със страхотни идеи. Смятам че е важно да им предложим всички нужни за успех ресурси. Спомням си, че когато работех в Силициевата долина, карах по магистрала 101 и от двете страни се разминавах с хора, които сме подкрепили. Работил съм и с икономически нестабилни градчета и след няколко години имах възможността да се разходя по главната улица и да кажа, че съм помогнал на 4 от 5 местни бизнеси. Това е доста готино чувство.

Смяташ ли че в България има добри условия за инвестиции? В коя сфера? И според теб кои междунардни инвеститори биха инвестирали в български компании?

Не мога да кажа, че съм специалист в сферата на инвестициите в България. Но от това, което виждаме в Европа мога да кажа, че талaнтите излизат от университети в Европа и след това сами избират къде да живеят и растат. „Интернет на нещата“ (Internet of things) им позволява да се свържат с глобалните пазари от която и да е точка.

В развиващите се пазари като България, тези хора нямат големите разходи, които имаме в Силициевата долина или в Лондон. Обикновено това, което им липсва е подкрепата- акселератори и капитал, които да подсигурят развиващата се стартъп сцена в технологичната сфера.

Кои ключови характеристики търсиш в компаниите, в които се готвиш да инвестираш?

Първо и най- вече- наличието на измерима нужда на пазара. След това талантлив екип с уникално решение на съществуващ проблем/нужда.

Успяваш ли да балансираш между работата и почивката? Как?

Както казах- имам дете, така че съм се отказал от баланса отдавна и именно затова го намерих. Когато се спрем да се опитваме да контролираме неща, които не можем, те някак идват на мястото си. Това достатъчно Зен ли е?

Какво би посъветвал стартиращите предприемачи?

Трябва да обичате това, което правите- клише, но е вярно. Ще трябва да вложите своето сърце и душа в работата си, да работите ужасно много часове и да слушате инвеститорите, които ще ви казват какво правите грешно- така че по- добре да си струва. И също- не взимайте пари от някой, когото не харесвате. Инвеститорите  ще бъдат доминант във вашия бизнес, така че по- добре интересите ви да са едни и същи.

На колко години беше, когато стартира първия си успешен бизнес?

Около 30-те. Имах страхотни партньори. Наистина ни харесваше да работим заедно и обичахме това, което правим.

Ако даден бизнес не е успешен, кога решаваш да го прекратиш?

Когато спре да бъде забавен или когато спра да вярвам в него. За съжаление, това често е по- скоро от колкото ни се иска. И само в ретроспекция осъзнаваме, че сме чакали твърде дълго преди да го прекратим.

Опиши накратко как минава един твой работен ден.

Ние работим с бизнес ангели чрез нашата програма Angelsbootcamp. Представяме ги на стартъпи, запознаваме ги едни с други и работим в старъп екосистемата с партньори като акселератори и университети, за да се възползваме от всички възможни ресурси.

Когато планираш нова инвестиция, но имаш леко съмнение, все пак предприемаш ли я?

Всяка инвестиция крие риск и ние предприемаме този риск, защото можем да видим крайния резулат наобратно. Ние се опитваме да намалим рисковете с надлежна проверка и портфолио подход към инвестирането. Но, ако имате лошо предчувствие за сделка, по- добре я откажете. Доверете се на интуицията си.

ENGLISH VERSION

For an exclusive interview for Newtrend Media Mike Doherty shares his view on the startup ecosystem, his work and his motivation behind his investments.

Mike Doherty is program manager at AngelsBootcamp, Germany. He works with variety of clients from Berlin, Germany and the Silicon Valley in  the USA. Mike has experience in ivestments because of his experience as director of Third Coast Capital- organization for risk investments.

Considering your experience, how can you describe the most important personal qualities which the entrepreneur should possess?

The ability to learn from failures.  Things go wrong, they just do.  Can this person make informed changes along the way to correct the navigation of their startup.

 Where are you gathering from your every-day energy, in order to continue the difficult path of the entrepreneur?

Prioritizing, which very often is not just about money.  I have a 4 year old, her happiness and well being are my utmost concern.  My job affords us the lifestyle that is conducive to what I think is a good environment to raise a child.  I don’t live for my job, I work so that I can live.

 What inspires you personally to support startups?

There are some amazing entrepreneurs out there with great ideas.  I think it is important to offer them all the resources possible to succeed.  Having worked in Silicon Valley, I recall driving up the 101 and on either side of the highway were businesses we had supported.  I also did work in economically challenged neighborhoods and after a few years could walk down the main thoroughfare and say I had helped 4 out 5 local businesses.  That’s a pretty cool feeling.

In your opinion, is there in Bulgaria a good conditions for investments? In which area? According to you, why international investors would like to invest in bulgarian companies?

I can’t profess expertise in the Bulgarian startup scene.  But, what we are seeing across Europe is local talent coming out of the universities who like the culture where the live and grew up.  The IoT of things let them connect to the global markets from wherever they choose.

And in emerging markets such as Bulgaria, they don’t have huge, costly overheads we see in Silicon Valley and London.  Typically, what is missing is the support – such as accelerators and capital to sustain the emerging startup scene in these newer tech centers.

Which are the key factors you are searching for, in the companies that you want to invest?

First and foremost a sizable unmet market need.  Then a talented team with a unique solution to meet that need.

Are you achieving balance between work and rest? How?

As mentioned, I have a child -so I gave up on balance a long time ago, and thus found it.  When we stop trying to control things we can’t, then the rest seems to fall into place.  Is that Zen enough?

Is there any advice that you would give to the starting entrepreneurs?

You have to love what you are doing, sound cliché but it’s true.  You are going to put your heart in soul into this business, work ridiculous hours and listen to investors tell you what you are doing wrong – so it better be worth it.  Also, don’t take money from someone you don’t like.  Your investors are going to be a dominating force in your business, so your interests better be aligned.

How old were you when you have started your first successful business?

In my thirties.  I had great partners. We truly enjoyed working together and we loved what we did.

If a business is not successful when do you decide to cease it?

When it stops being fun or when you honestly have stopped believing in it.  Sadly, this is typically a lot sooner that most of us are willing to admit.  It’s only in hindsight that we realize we waited too long.

Describe shortly one of your work days.

We are working with business angels with our Angelsbootcampprogram.  We are introducing them to startups, making cross border introductions and working within startup ecosystem with partners like accelerators and  universities to leverage all the resources we can.  We get to meet some really cool folks along the way.

When you are considering a new investment, do you take the risk even when you have a slight doubt?

Every investment has a risk associated with it, and we take those risks because we can see reward – upside.  We try to mitigate those risks through due diligence and a portfolio approach to angel investing.  But, if is there is a nagging feeling in your gut about a deal , walk away.  Trust your intuition.

The following two tabs change content below.

Венцислава Николова

Главен редактор на Newtrend Media и Основател на JUMP Project at JUMP Project
Венцислава Николова е основател на JUMP Project. Занимава се със социално предприемачество, организиране на културни мероприятия, активен доброволец в различни неправителствени организации, а по професия е специалист по човешки ресурси. Обича да работи с и за хората и вярва в теорията на "libre knowledge"- знанието трябва да е безплатно и споделено.

Коментари

коментара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

css.php