Защо ABN Amro развива свой иновационен инкубатор в последните 7 години на криза и пазарни турболенции? Най-нужно е да иновираш в криза – когато е ясно, че старите начини не работят и ти е нужно нещо изцяло ново, за да си добър и да се разиваш.

men_on_bridge1

През юни бяхме на гости на иновационния инкубатор на ABN Amro Bank – Dialogues Incubator, в Амстердам по линия на тяхното партньорство с Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси.

Ако се питате защо й е на една банка иновационен инкубатор, ето какво открихме ние от тяхната практика.

Цялата програма Dialogues на ABN Amro Bank същестува от 7 години, от 5 си има и собствено място – Dialogues House. За това време програмата и самият инкубатор се развили редица инициативи и постигнали успехи и претърпели полезни провали – нещо много важно за развитието на иновации!

Иновативни решения за банката

Dialogues Incubator е място, в което служители на ABN Amro Bank генерират, оценяват и развиват иновативни решения за пряката си работа. Екипът на инкубатора е разработил няколко формата с конкретни методологии. Ето два от тях, които дават добри резултати: Innovation Bootcamp и Lego Serious Play.

Казусите, за които служителите на банката “излизат извън кутията” са разнообразни – казуси в самата организация, гледане в бъдещето с цел стратегическо планиране, с комуникацията между външния свят и банката.

Започваме с фраза, достигнала статус за клише “мисли извън кутията”. Това е първата задача във всяка от двете методики.

Стартовата точка е как се дефинира въпроса, върху който работи групата. В първата част, другата събира информация по темата – какво казват клиентите, къде са конкурентите, какви са тенденциите. Във втората част тази информация се ползва, за да бъдат изградени различни модели – било с бизнес инструменти (Innovation Bootcamp) или физически с контруктор (Lego Serious Play). Следва оценка  на силните и слаби страни на всеки от моделите. Така се избира най-добрия. И най-предизвикателното – групата се опитва да продаде този “най-добър модел” на “клиент” – дали е клиент на банката или “вътрешен клиент” от организацията, може би партньор, който е “клиент” на търсеното решение. Ключовото е, че е клиент е неговата реакция, коментари и “решение на покупка” е безценна обратна връзка за свършената работа и за потенциалите за подобрение.

Резултатът

“Най-добрата идея е ценна, но не по-малко ценни са всички останали. Освен това, най-важното не е резултатът, а пътят до него – какви са допусканията, които сме взели за основа, как са свързани те помежду си и с резултата. В процеса на реалната работа проверката на тези допускания понякога е дори по-стойността от самите идеи – защото е основа за нови идеи и основа за изграждане на конкретен план за осъществяването им”, това коментират колегите от иновационния инкубатор.

И още

Сесиите за генериране и оценка на иновативни идеи за екипи на банката е само една от дейностите, с които инкубаторът е полезен на ABN Amro.

Dialogues House е място за среща с разнообразни партньори за нови, иновативни начинания. Инкубаторът има редица инициативи за привличане и създаване на условия за развитие на таланти. Една от тях е европейското състезание за иновативни идеи, развити в бакалавърски и магистърси тези FUTURE IDEAS.

Има много интересни подробности около всяка от тях, които ще споделим по-нататък в рубриката “Иновации” в NewTrend.bg.

Пряк контакт

Dialogues Incubator ще участват директно в “управление на иновациите” , дисциплина от втория семестър на Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси. Очакваме неговия изпълнителен директор Йаспар Роос като гост-говорител, наред със споделените практики и казуси от тяхната работа. Той вече участва в интерактивната дискусия Innovation Talks през май – ето видео от събитието.

css.php