Facebook обнови своите Community Standarts, за да разясни на потребителите своята политика и това какво могат и не могат да споделят. Действието е резултат от неколкократни сигнали за липса на прозрачност в действията на социалната мрежа.

Facebook-798x310

Ролята на Community Standarts е да разяснят на потребителите какво е приемливо да бъде споделяно във Facebook. Тези стандарти създават среда, която предразполага всеки потребител да споделя и публикува. Едва ли, обаче, потребителят чете тези стандарти до момента, в който Facebook не забрани или не премахне публикацията му. Обновените стандарти са много по-детайлизирани и разделени в 4 групи:

  • Помага за сигурността
  • Насърчава почтително поведение
  • Пази акаунта и личната ви информация сигурни
  • Защитава вашата интелектуална сигурност

От Facebook винаги са забранявали тормоза на други потребители, сексуалното насилие, публикации, насърчаващи самонараняване и подкрепящи тероризма. Премахват се и публикации, в които потребителите се нападат на расова, етническа, религиозна основа или на база сексуална ориентация.

Социалната мрежа определя като предизвикателство това да създаде стандарти, отговарящи на нуждите на глобалното си общество. За една нация видео Х може да е подходящо за публикуване, а за друга може да бъде повече от обидно. Точно този баланс между блокирането на обидното съдържание и свободата на себеизразяване търсят във Facebook.

css.php