Идеи от бъдещето. Това е европейското състезание за иновативни идеи, организирано от холандския иновационен инкубатор Future Ideas с подкрепата на ABN Amro Bank. Ако искате да ги споделите и искате да чуете идеите на други като вас от цяла Европа, прочетете по-нататък.

Screen Shot 2013-10-23 at 2.35.40 AM

Futute Ideas е състезание за иновативни идеи, развити в бакалавърски или магистърски тези.

Какво можете да спечелите?

Преди всичко, още иновативно вдъхновение, контакти в много европейски страни, които също са на иновативна вълна.

Освен това:

 • За магистри: 5000 – 2000 – 1000 евро съотвено за 1, 2 и 3 награда
 • За бакалаври: 2500 – 1250 – 750 евро съответно за 1, 2 и 3 награда

Какво е нужно?

Да сте завършили бакалавърска или магистърска степен не по-рано от 2010/2011 г.

Вашата теза (дипломна работа) да е с иновативни идея и да е получила оценка (да е защитена).

Да изпратите тезата си (на български), заедно с 4-5 страници резюме на английски.

Кои са категориите?

С две думи, много са – защото иновациите са навсякъде J

 • Финанси
 • Информационнни, комуникационни и мобилни технологии
 • Дизайн и мода
 • Публичен сектор/общесство
 • Здравеопазване
 • Храни
 • Забавления, медии и игри
 • Индустрия и технологии
 • Транспорт
 • Техники за управление на иновациите
 • “Big data”
 • Отворени иновации, crowdsourcing & co-creation

Какъв е срокът?

15 януари 2014 г. За да изпратите своята теза (дипломна работа) и 4-5 страници резюме на английски. Изглежда далеч, но не чакайте! Нека разбием мита, че в България сме last minute people… Испанците (mañana, mañana) вече изпратиха 35 кандидатури.

css.php