„Малките в действие” е поредица от образователни инициативи на Junior Achievment, публични изяви, състезания за ученици от първи до четвърти клас, чиято основна цел е да провокира идеи сред децата, да стимулира инициативност и креативност при решаването на разнообразни проблеми, свързани с развитието на бизнеси в района, потребности на общността, възпитаване на социално-отговорно поведение, както и запознаване с възможности за професионално развитие. Бидейки партньор на инициативата Digital KidZ , на 16 май 2015 в рамките на Творческите работилници за деца от 7 до 10 години, Junior Achivement ще демонстрират инициативата и ще решават с децата казуси, свързани с технологиите и образованието.

_DK_38

  • Кога децата са твърде малки – за да възпитаваме у тях социално поведение, финансови умения или предприемачество – и кога е удачно това да стартира като процес?

Няма неподходяща възраст, има само неподходящи начини. Защото възпитанието е процес, който започва в семейството с раждането на детето и го подготвя за мястото му в обществото. От нас – родители и учители, зависи как ще му помогнем да открие света. Ще насърчаваме ли неговото въображение? Ще му даваме ли възможност да се научи да поема рискове и да взема решения? Да си поставя цели? Ще го научим ли, че не трябва да се отказва, когато падне, а да стане и продължи напред?

Ако правим това, ние на практика възпитаваме нашите деца да мислят като предприемачи. Защото предприемачеството е преди всичко нагласа и поведение, което определя отношението на човека към всеки аспект на неговия живот – личен, професионален, обществен.

Говорим за тези качества и умения едва ли не като присъщи само на възрастните и забравяме, че те не се появяват от само себе си, а се изграждат постепенно и процесът започва от най-ранна възраст. Не можем да очакваме младият човек един ден изведнъж да започне уверено да взема решения, отнасящи се до неговия живот, ако не сме го насърчавали да прави това от дете.

  • Всъщност защо „Малките в действие“ – какво се крие зад образователните инициативи от поредицата?

Преди всичко това е едно от най-вълнуващите събития на Джуниър Ачийвмънт, което зарежда с положителни емоции не само децата, но и всички участващи в него. Състезателният характер го прави неповторимо изживяване, което възпитава лидерско и социално-отговорно поведение. Децата работят в екип и вземат заедно решения, но същевременно намират изява за своите индивидуални таланти и интереси.

„Малките в действие“ се организира за пръв път през 2006 г. като състезание на национално ниво, в което ученици от първи до четвърти клас решават практически казуси и прилагат наученото по програмите на Джуниър Ачийвмънт. То бързо набира популярност и става любимо събитие, защото дава възможност на най-малките да споделят своите идеи за решения на реални проблеми в местната общност. Трудно е да се изброят всички инициативи, които се провеждат днес в този формат. Например вече от няколко години в рамките на „Децата в действие сбъдват мечтите си“ се представят проекти на възпитаниците на детски градини в област Плевен. Джуниър Ачийвмънт продължава традицията си с „Идеите на малките в действие“, което представлява ежегодно онлайн бизнес предизвикателство с участието на бизнес доброволци.

  • Какво предизвика JA да създаде инициативата?

Убедеността, че големите идеи нямат възраст. „Малките в действие“ е не само своеобразно продължение на предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт, то ги отвежда на следващо ниво, защото по естествен начин свързва изучаваното в училище с реалния живот.  Невероятно е какви идеи дават децата! От създаване на детски парти клуб, до компостиране на органични отпадъци в училище или отглеждане на зеленчуци за училищния стол, за да се намали цената на купона за деца с ниски доходи. А най-хубавото е, че тези идеи често намират своята реализация.

  • Утопия или възможност е предприемачеството на нашите географски ширини?

То е естествена необходимост, защото без предприемачество няма развитие. Както вече стана дума, предприемачеството е начин на мислене, онази необходима съставка във формулата на успеха на индивида и обществото като цяло. Независимо дали има собствен бизнес, който предлага супер иновативен продукт, или е лидер в професията си, всеки човек може и трябва да проявява своето предприемаческо мислене, защото то е в основата на прогреса.

Предприемчиви хора се раждат навсякъде. Може би това, от което се нуждаем, за да разгърнем напълно нашия потенциал и реализираме идеите си, е повече екипна работа и увереност в собствените сили.

  • Къде е мястото на „дигиталните деца“ в обществото ни?

Като на всички деца, защото те са обществото в развитие. Доста има изписано за това, че идва едно неграмотно и нежелаещо да учи поколение, чиито интереси се свеждат до поредната компютърна игра и Facebook. Дълбоко не вярвам в тази апокалиптична картина, а освен това е напълно погрешно всичко да се слага под един общ знаменател. И ако има наистина деца и младежи, които попадат в това описание, то тогава естествено идва въпросът – кой ги възпита така?

Всъщност не мисля, че може да се говори за опозиция „книга – компютър“ или „библиотека – Интернет“. Истинското противопоставяне е между страдащите от интелектуална леност и търсещите отговори. Променят се само използваните средства. Затова вярвам, че именно новите технологии ще помогнат на човек да разгърне още повече своя потенциал. В този смисъл „дигиталните деца“ са вече няколко стъпки напред, докато ние – техните родители и учители, сме в ролята на догонващи. Но това, което можем и трябва да направим днес, е да възпитаме в тях чрез своя личен пример ценности като свобода, уважение и зачитане правата на другите, грижа към природата и социална отговорност.

  • Каква е вашата лична мисия с участието ви в Digital KidZ #2?

Да потърсим заедно с колегите ми ново измерение на тази прекрасна традиция. Ние вярваме, че предприемачеството днес върви ръка за ръка с новите технологии и дигиталните умения. А какво по-точно място от Digital KidZ, за да насърчим децата да дадат полет на своето въображение?

[sws_yellow_box box_size=“620″]Digital KidZ е инициатива на Newtrend Media Marketing Events, чиято мисия е да изгради мост между технологиите, децата, родителите и бизнеса и да подпомогне социалната интеграция на деца със специални нужди посредством образование за същността на „технологичната революция“ и безопасна употреба на технологиите. Научете повече за инициативата и купете билети за Форума и Творческите работилници за деца от ТУК – остават 7 дни до края на продажбите. [/sws_yellow_box]

css.php