И най-добрите компании се изправят пред трудности. Пазарът, потребителите, външните обстоятелства се променят непрекъснато и фирмите не винаги могат да се нагодят достатъчно бързо. Да, дори такива като Найк, Самсунг и Прада…

Повечето компании редовно правят финансови одити, за да оценят настоящата ситуация и да открият проблемите, ако има такива. Колко от тях обаче извършват редовен маркетингов одит? За съжаление тази практика не е широко разпространена у нас и често именно това може да доведе до сериозни проблеми и неправилни бизнес решения.

Що е то и има ли почва у нас

Маркетинговият отид помага да идентифициране и преразглеждане на текущното състояние на всички маркетингови дейности. Дефиниране на проблемите, намаляване на разходите, ако е необходимо, и оптимизиране на работата така, че с по-малко време, усилия и пари, да се получат по-големи резултати.

Той е от голямо значение особено за малките и средни предприятия, които искат да разберат кои са най-правилните и точни начини, за да предлагат своята продукция/услуги и кои дейности не биха работили за тях. Одитът ще помогне да разберете дали инвестициите, които сте вложили в маркетинг се възвръщат и дали някъде има проблем. Ето защо той е задължителна част от целия процес.

Одитът обхваща всички аспекти – от това кои са вашите клиенти и каква е целевата ви аудитория, кои и какви са вашите конкуренти и какви са техните предимства и недостатъци, пазарът като цяло, тенденциите. Чрез него ще бъдете много по-информирани кога вашата маркетингова стратегия е сработвала и кога е дала на късо.
Той помага за анализиране на бизнес целите и помага за по-доброто разбиране на въпроса: „Какво искаме да постигнем?“. По този начин предоставя на собствениците и управителите да вземат много по-информирани и правилни решения относно бъдещата маркетингова стратегия.

В ситуации на криза информацията е безценна особено за малкия и средния бизнес, който трябва да изгради много правилна и успешна маркетингова стратегия, която освен всичко друго е и рентабилна.

Маркетинговият одит често се използва от компании, която преживяват сътресения – дали заради пазара, дали заради външни фактори (какъвто е COVID-19), тъй като дава един страничен, но много точен поглед върху бизнеса.
Основният маркетингов одит включва шест основни компонента:

SWOT анализ

Едно от най-важните неща за всеки бизнес е да види силните и слабите си страни от гледната точка на клиента. Ключът е какви са предимствата пред конкурентите, така че фирмата да не е просто „добра“, а „перфектна“. Друг важен момент е да се разберат и осъзнаят слабостите и как те се отразяват върху настоящите и потенциални клиенти. Така тези грешки могат да се отстранят. От значение е и да се разгледат възможните заплахи, за да се предотвратят още преди да са се превърнали в проблем. Разбира се, малко компании можеха да предвидят кризата с COVID-19, но тези от тях, които имаха добре разработени маркетингови стратегии за време на криза се справиха много по-добре от останалите.

Пазарни проучвания и потенциални клиенти

Маркетолозите, които ще одитират компанията ви, трябва да проучат много добре какъв е профилът на настоящите ви и бъдещи клиенти, както и да разберат защо определена част от целевата ви аудитория не купува от вас. Полезно е да разберете какво харесват и какво не харесват хората, които плащат за вашите продукти и услуги. Този анализ ще помогне брандирането на маркетингови кампании, както и процеса на разработване на новите продукти.

Малко повече за конкурентите

Ключов момент за всеки бизнес е да намери онова, което го отличава от конкурентите. Всяка компания за бисквити иска клиентът, застанал пред рафта с хиляди бисквити в магазина, да избере точно нейния продукт. Маркетинговият одит включва задълбочен анализ на конкурентите и дори т.нар. „тайно пазаруване“ или „таен клиент“. По този начин ще стане ясно какви са силните и слабите им страни, и след това да ги атакувате там.

Вътрешната маркетингова среда

За съжаление много компании често пропускат тази стъпка, а тя е от изключително значение, когато говорим за одит. Време е да поставите вашия бизнес и неговата маркетингова среда под микроскоп. В тази част от анализа се разглеждат неща като:

  • Какви ресурси има компанията за маркетинг и продажби?
  • Какви канали се използват за промотиране на кампанията. Колко често и как?
  • Анализ на уебсайта, директния и онлайн маркетинг;
  • Участвате ли в по-мащабни събития като изложения, специални сбирки, семинари и уебинари;
  • Докъде сте стигнали с маркетинговата дигитализация и как тя може да бъде използвана по-ефективно за продажби и налагане на марката?
  • Кои социални мрежи използвате и какви са отношенията ви с последователите в отделните платформи?
  • Какво мислят клиентите ви за компанията и доколко са ангажирани с нея?
  • Какво е цялостното клиентско изживяване?
  • Доколко служителите ви са подготвени и желаят да участват в бъдещата макетингова стратетия? И още, и още…

Външната маркетингова среда

През последните месеци станахме свидетели как външните фактори могат да повлияят драстично на развитието на компаниите и да преобърнат всички маркетингови стратегии. Тук трябва да признаем, че нямаме никакъв контрол върху средата, в която оперираме, но това не пречи да ги вземем предвид, когато поставяме маркетинговите си цели. Един от най-честите инструменти тук е т.нар. анализ PESTLE. Той помага за идентифициране на икономическите фактори, които влияят върху вашия бизнес. Вземат се предвид всички политически, екологични, социални, технологични, екологични и правни фактори, които по един или друг начин се отразяват на компанията ви.

css.php