NewTrend.bg, 25.08.2010г. – Проучване на немския Институт за изследване на марките е установило, че липсата на ясна стратегия за поведение в социалните медии е най-честата причина за неоправданите очаквания на компаниите.

Brand Science Institute, институт, специализиран в науката за управлението на корпоративните марки е провел седем месечно проучване на корпоративното поведение в социалните мрежи на някои от най-известните европейски компании. Целта на изследването е да бъде установено защо някои от проектите в социалните медии претърпяват неуспех и не отговарят на предварително заложените очаквания. Анкетираните маркетинг специалисти са над 560 души, представители на 52 марки в 12 европейски страни.

Резултатите от маркетинговото проучване показват, че:

  • 81% от анкетираните фирми нямат ясна стратегия за поведение в социалните медии;
  • Цел на 73% от проектите в социалните медии целят да демонстрират  финансовата стабилност и финансовата възвръщаемост на продуктите на компаниите след 12 месеца;
  • 72% са на мнение, че единственат ацел на социалните медии е разпространението на „вирусния“ елемент в рекламните им кампании;
  • 68% никога не са чували за принципа 90-9-1, според който основната част от посетителите на социалните медии са зрителите, 1% от хората създават съдържание, а 9% го редактирате или променят по някакъв начин;
  • 84% смята, че социалните медии и стандартните медии имат допирни точки и изпъляват еднотипни цели в рамките на маркетинговата стратегия;
  • 37% считат, че съдържанието в социалните медии  се заплаща;
  • Едва 11% от анкетираните са имали стратегия и ясен план за действие.
css.php