Иван е нормален човек.  Иван работи във фирма.

Той е счетоводител. Счетоводството е уважавана професия.

Иван е щастлив.

Работи от 9 до 5. Понякога работи и до по-късно. Просто се налага, не че иска.

Получава заплата, на която е доволен. Стига му. Има пари за храна и квартира.

Заделя пари за апартамент. Няма достатъчно. Решава да вземе заем.

Родителите му го подкрепят. Заемът е взет. Апартаментът е купен.

Плащането на кредита започва.

tumblrll7k91xu8B1qhkgzyo1500large

Жан е специален човек. Работи за себе си.

Той е мечтател. Да си мечтател не е уважавана професия.

Жан е щастлив.

Работи, когато си поиска. Понякога не спира да работи. Просто защото иска.

Не получава заплата. Получава повече. Не му стига. Има пари за храна и квартира.

Заделя пари за себе си. Има предостатъчно. Решава да ги инвестира в собствен бизнес.

Родителите му не го подкрепят. Сърдити има. Конфликтът е факт.

Приключението започва.

 

След 10 години…

Иван е счетоводител. Нормален човек.

Работи от 9 до 5. Получава заплата. Стига му за храна и кредитна вноска.

Кара хубава кола. На изплащане.

Има хубав телефон. На изплащане.

Иван има апартамент. Остарял апартамент.

Той е щастлив.

Това е Иван.

 

Жан е мечтател. Специален човек.

Работи, когато си поиска. Не получава заплата.

Той е щастлив.

Жан няма апартамент. Има собствен бизнес. Успешен бизнес.

Няма апартамент. Няма кола.

Има самолет. Има яхта.

Обикаля света.

Жан вече не е мечтател. Той е предприемач.

Помага на хората.

Променя света.

Това е ЖАН!

„Всеки път, когато се окажете на едно мнение с мнозинството, трябва да спрете и да преосмислите мнението си.“ Марк Твен

Нормалните хора преживяват.

(преживявам – оцеляване ден за ден без цел в живота; животът променя човека)

Специалните хора живеят.

(живея – смислено съществуване с цел за осъществяване на мечти; човекът променя живота)

 

Вие какви сте?

css.php